1.555.555.555 [email protected]
 
Category: health news

ลอยกระทงปลอดภัย ไปที่ไหนก็ได้

ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น ‘วันลอยกระทง’ เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 3 พฤศจิกายน โดยสาเหตุที่มีประเพณีลอยกระทง
Read More

เตือนอาบน้ำอุ่นเครื่องใช้แก๊สนานเสี่ยงเสียชีวิต

กรมควบคุมโรคเตือน อาบน้ำจากเครื่องทำน้ำอุ่นชนิดแก๊ส ถ้านานเกินไปเสี่ยงเสียชีวิตได้ เหตุการระบายอากาศไม่ดีและอาบต่อเนื่องหลายคน เผยสถิติปี 51-60 เกิด 19 เหตุการณ์ ป่วย 27 ราย เสียชีวิต 7 ราย แนะที่พัก รีสอร์ตติดคำเตือนให้ดี
Read More

พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) เดือนกันยายน ที่โรงเรียนบ้านเหล่ายูง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ทุกเดือน
Read More

เที่ยวฟรีเทศกาลดนตรี 360 องศา ไร้แอลกอฮอล์

สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานฟรี “เทศกาลดนตรี 360 องศา เพลินเพลง บรรเลงบนเขา” ตอบโจทย์ผู้รักธรรมชาติวิวทิวทัศน์ แต่งานนี้ไร้แอลกอฮอล์
เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธนเสฎฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี Read More