1.555.555.555 [email protected]
 
Category: health news

พอ.สว.จ.ร้อยเอ็ด ออกให้บริการประชาชน

นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการออกปฏิบัติงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) เดือนกันยายน ที่โรงเรียนบ้านเหล่ายูง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนที่อยู่ถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม ในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม ทุกเดือน
Read More

เที่ยวฟรีเทศกาลดนตรี 360 องศา ไร้แอลกอฮอล์

สุพรรณบุรี เชิญเที่ยวงานฟรี “เทศกาลดนตรี 360 องศา เพลินเพลง บรรเลงบนเขา” ตอบโจทย์ผู้รักธรรมชาติวิวทิวทัศน์ แต่งานนี้ไร้แอลกอฮอล์
เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสถียรพงศ์ มากศิริ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายธนเสฎฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงาน จ.สุพรรณบุรี นายอนุชาติ ศิริรัตน์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี Read More