ภารตะยามพุทธกาล ก่อนการมาของตำนาน“เมารยะ”

นับถอยหลังประวัติศาสตร์อินเดียกว่าสองพันปี กว่าจะถึงวันนี้ต้องผ่านการรบราฆ่าฟันมานักต่อนัก ทั้งต่อสู้กับคนนอกและต่อสู้กับคนในเอง เพื่อแย่งชิงความเป็นที่หนึ่ง

อินเดียยุคก่อนรวมเป็นหนึ่งเดียวในสมัยเมารยะนั้นถูกเรียกว่า “ยุคพุทธกาล” แบ่งออกเป็น 16 แคว้นใหญ่อยู่ตามลุ่มแม่น้ำคงคาและแม่น้ำสินธุ เรียกว่า “มหาชนบท” แต่ละแคว้นมีการปกครองแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม เช่น ระบอบกษัตริย์ ระบอบสาธารณรัฐ ระบอบสภาเมือง เป็นต้น

ศาสนาพุทธและศาสนาเชนได้ถือกำเนิดขึ้นมาในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน แต่ในตอนนั้นภาษายังถูกแบ่งออกเป็นสองระดับ โดยภาษาสันสกฤตจะเป็นภาษาสำหรับชนชั้นสูง ส่วนใหญ่ใช้ในการเขียนงานวรรณกรรม ส่วนชาวบ้านทั่วไปจะใช้ภาษาบาลีเพื่อการสื่อสาร ดังนั้น การเผยแผ่ศาสนาโดยใช้ภาษาบาลีจึงสามารถเข้าถึงคนทั่วไปได้มากกว่า เป็นเหตุให้ประชาชนเริ่มหันมาเลื่อมใสพุทธศาสนากันมากขึ้น

อิทธิพลจากเปอร์เซียและกรีกได้แผ่ขยายเข้ามาในดินแดนชมพูทวีปในกาลต่อมา ทำให้เกิดการหลอมรวมทางอารยธรรมระหว่างกรีกและอินเดีย จวบจบกระทั่งราชวงศ์นันทะขึ้นมาปกครองแคว้นมคธและขยายอิทธิพลไปครอบคลุมดินแดนอื่น จึงสร้างความไม่พอใจให้คนจำนวนมากทั้งชาวกรีกและคนในพื้นที่เองเพราะขัดผลประโยชน์กัน จันทรคุปต์ พราหมณ์จาณักยะ และผู้ปกครองกรีก จึงวางแผนร่วมมือกันเพื่อทำลายราชวงศ์นันทะ สร้างราชวงศ์เมารยะขึ้นมา และรวมอินเดียเป็นหนึ่งเดียว

ติดตามเหตุการณ์อิงประวัติศาสตร์อินเดียสุดเข้มข้นต่อได้ในซีรีส์ “จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์” ทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 19.15 น. และศุกร์ เวลา 19.00 น.

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3