ผู้บริหาร-นักแสดงช่อง 3 ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัวสดิการฯวาสนะเวศน์ เมื่อวันอังคารที่ 8 พ.ค.2561 ที่ผ่านมา คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารสถานีฯ

นำนักแสดงช่อง 3 โบ๊ท-ธารา ทิพา จากละคร Mr.Merman แฟนฉันเป็นเงือก และ ลีน่า-ลลินา ชูเอ็ท จากละครเสน่ห์รักนางซิน เดินทางไปร่วมงานครบรอบปีที่ 32 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมบุญในโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 43 ตัว พร้อมคล้องพวงมาลัยให้อาหารแก่โค-กระบือ อันเป็นอานิสงส์ใหญ่ของผู้บริจาค

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธาน โดยทรงบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) โดยคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 60 รูป พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ประมาณ 230 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาท และอนุโมทนาแก่ผู้บริจาคบำเพ็ญกุศลและไถ่ชีวิตโค-กระบือ จาก โรงฆ่าสัตว์ นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล จาก ch3