ควบคุมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

กรมควบคุมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน กำลังร่วมมือกับสถาบันแปดแห่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อประโยชน์ของชุมชน 32 แห่งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นายอภิสิทธิ์อธิการบดีกล่าว โครงการริเริ่มด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสยังมุ่งเป้าไปที่การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมจากชายแดนมาเลเซียและไกลออกไป

หลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองทุนวิจัยไทยมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทยยะลาปัตตานีนราธิวาสและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา การลงนามในเอกสารเป็นการปูทางสำหรับการสร้างการท่องเที่ยวตามชุมชน (CBT) ในสามจังหวัด ภายใต้โครงการนี้จะมีการจัดการระบบการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยในการจัดทำแพคเกจการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของประชาชนในชุมชนเป้าหมายและสร้างสันติภาพในภาคใต้